WebWave Internet Services

About Us

H WebWave ξεκίνησε τη πορεία της πριν από μερικά χρόνια όταν μια παρέα ανθρώπων ένωσε δυνάμεις και εμπειρίες, κι έκανε το χόμπι της επάγγελμα.

Σήμερα, είμαστε σε θέση να παρέχουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες ανάπτυξης ιστοσελίδων ανταγωνιζόμενοι πληθώρα "ειδικών", δίνοντας απόλυτη έμφαση μόνο στην ποιότητα των projects που υλοποιούμε. Μετά από τόσο καιρό έχουμε δημιουργήσει ένα portfolio ικανοποιημένων πελατών, οι οποίοι μπορούν να σας επιβεβαιώσουν τα γραφόμενά μας .


"Κάθε ιστοσελίδα που δημιουργούμε είναι για εμάς μια στάση του ταξιδιού μας.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού θέλουμε να γνωρίσουμε όμορφα μέρη, γιαυτό σε κάθε έργο που υλοποιούμε, δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό.

Άλλωστε, δε βιαζόμαστε να φτάσουμε στον προορισμό μας. Το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι να απολαύσουμε τη διαδρομή."

In Progress

 Katsaros Nikos 87%

Wedding Day 55%

Tsaltakis 37%
 Radou  22%

-Stay In Touch-

A+ R A-

Ιδιωτικό συμφωνητικό - Όροι χρήσης υπηρεσιών

H WebWave σας διαθέτει χώρο στους σκληρούς δίσκους των server της οι οποίοι είναι συνδεμένοι με το διαδίκτυο με σκοπό την παρουσίαση - προβολή ιστοσελίδων μέσω των προσφερομένων από αυτήν υπηρεσιών. Ο πελάτης που θέλει να ενοικιάσει και να χρησιμοποιήσει τις προσφερόμενες υπηρεσίες για τους δικούς του νόμιμους σκοπούς χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα της WebWave, παραχωρεί την συγκατάθεσή του στους κατωτέρω όρους και προϋποθέσεις:

Η WebWave δεν ευθύνεται έναντι των πελατών - χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους. Επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των προϊόντων - υπηρεσιών στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν ότι το διαδίκτυο δεν είναι ιδιοκτησία κανενός και δεν ελέγχεται από κανέναν, έτσι η WebWave δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οποιοσδήποτε χρήστης του διαδικτύου θα έχει πρόσβαση στον ιστοχώρο σας οποιαδήποτε στιγμή. Η WebWave όμως θα κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε ο ιστοχώρος σας να είναι διαθέσιμος ευρύτατα και με όσο το δυνατόν λιγότερες διακοπές.

Ο πελάτης και η WebWave συμφωνούν και συναποδέχονται τα παρακάτω: η αμοιβή για την διάθεση του server πληρώνεται μετρητοίς ώστε να γίνει η έναρξη των υπηρεσιών. Χρεώσεις για πρόσθετες υπηρεσίες ή ανάγκες γίνονται την χρονική στιγμή που απαιτούνται σύμφωνα με τον τρέχοντα τιμοκατάλογο.

Η WebWave δεν είναι υπεύθυνη για όποιους φόρους ή τέλη πρέπει να πληρωθούν σε οποιαδήποτε χώρα και σύμφωνα με οποιαδήποτε φορολογική νομοθεσία και αφορούν συναλλαγές που γίνονται από τον πελάτη μέσω του προσφερόμενου server. Ο πελάτης συμφωνεί ότι έχει την πλήρη ευθύνη για τους φόρους ή τέλη ή αμοιβές που σχετίζονται με την χρησιμοποίηση του server ή τα προϊόντα ή υπηρεσίες που διαθέτει, ή τις συναλλαγές που πραγματοποιεί.

Server και Υπηρεσίες

01. Ο πελάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες της WebWave για την κατασκευή, συντήρηση, διαχείριση, ανανέωση και διαφήμιση, του server που του έχει παραχωρηθεί σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο αυτών των υπηρεσιών.

02. Ο πελάτης μπορεί να μην χρησιμοποιήσει όλες τις υπηρεσίες της WebWave, και βεβαιώνει ότι το υλικό που θα ανεβάζει στον server θα είναι έτοιμο και δεν θα χρειάζεται καμία επιπλέον επεξεργασία από την WebWave για να λειτουργήσει.

03. Ο πελάτης κατανοεί ότι ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να χρησιμοποιήσει τον server για τέλεση παράνομων πράξεων και γενικά για πράξεις που έρχονται σε αντίθεση με το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάτι τέτοιο θα διακόπτετε ΑΜΕΣΑ η παροχή υπηρεσίας προς τον πελάτη. Ο πελάτης σε αυτήν την περίπτωση κατανοεί ότι η διαχείριση και χρησιμοποίηση του server προϋποθέτει ένα επίπεδο γνώσης στην χρήση του Internet, των πρωτοκόλλων και του λογισμικού. Στην περίπτωση που ο πελάτης δε χρησιμοποιεί τις πρόσθετες υπηρεσίες της WebWave συμφωνεί ότι έχει τις απαραίτητες γνώσεις για να τις χρησιμοποιήσει. Ο πελάτης συμφωνεί ότι δεν είναι υπεύθυνη η WebWave να προσδώσει αυτές τις γνώσεις.

04. Η WebWave δεν ασκεί έλεγχο όσον αφορά το περιεχόμενο των πληροφοριών που περνάνε μέσα από το δίκτυο.

05. Η WebWave δεν εγγυάται τις παρουσιάσεις οποιουδήποτε είδους ιστοσελίδων που εμφανίζονται διαμέσου ή εξαιτίας των υπηρεσιών της.

06. Η WebWave δεν εγγυάται την εμπορική φερεγγυότητα οποιουδήποτε παρουσιάζεται μέσα από τον server της ή την εκπλήρωση οποιονδήποτε συγκεκριμένων υποσχέσεων από άλλους και δεν είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε ζημιές μπορούν να συμβούν στον πελάτη ή σε αυτούς που συναλλάσσονται με αυτόν, συμπεριλαμβανομένου και της απώλειας δεδομένων, εξ αιτίας καθυστερήσεων, μη παράδοσης εμπορευμάτων ή διακοπής υπηρεσιών για οποιαδήποτε αιτία ή λάθος ή παράλειψη.

07. Η χρήση οποιασδήποτε πληροφορίας που παρέχεται μέσω του διαδικτύου είναι ευθύνη αυτού που την χρησιμοποιεί και η WebWave δεν έχει καμία ευθύνη για την ακρίβεια ή την ποιότητα οποιασδήποτε πληροφορίας.

08. Η ταχύτητα σύνδεσης αντιπροσωπεύει την ταχύτητα προς το κεντρικό δίκτυο (backbone) και όχι την ταχύτητα προς τον υπολογιστή πελάτη - χρήστη.

09. Η WebWave δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του δικτύου ή του server που φιλοξενείται ο πελάτης.

10. Η WebWave δεν εγγυάται ότι η υπηρεσία του server θα είναι αδιάκοπη ή δεν θα γίνει κάποιο λάθος. Κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες και περιστάσεις και από οποιαδήποτε αιτία η WebWave δεν έχει καμμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προκύψει από την χρησιμοποίηση, διαθεσιμότητα ή μη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών που προσφέρει.

11. Η WebWave έχει την δυνατότητα να απορρίψει υλικό που διοχετεύεται στον server που έχει παραχωρήσει, αν αυτό το υλικό αντιβαίνει οποιαδήποτε νομοθεσία σε σχέση με την παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων , copyright, είναι πορνογραφικού περιεχομένου ή αντιβαίνει οποιονδήποτε άλλο εθνικό ή κοινοτικό νόμο. Σε τέτοια περίπτωση η WebWave ειδοποιεί τον πελάτη να το αλλάξει και αν αυτός δεν συμμορφωθεί μέσα σε 2 εργάσιμες ημέρες, το παρόν συμφωνητικό παύει να ισχύει.

12. Σε περίπτωση που ο πελάτης χρησιμοποιεί το υλικό του με σκοπό να προκαλέσει ζημιά στον server ή δυσλειτουργία σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του server, με ή χωρίς την θέλησή του ( λόγο πχ. διαρροής των κωδικών σύνδεσης ), η WebWave μπορεί να ακυρώσει άμεσα και χωρίς προειδοποίηση το παρόν συμφωνητικό.

13. Η WebWave μπορεί επίσης να ακυρώσει το παρόν συμφωνητικό σε περίπτωση χρήσης ανορθόδοξου μαζικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (spam mail). Ο τρόπος αυτός είναι κατακριτέος, στην συνείδηση ολόκληρης της κοινότητας των ανθρώπων που χρησιμοποιούν το INTERNET και βλάπτει την φήμη και αξιοπιστία και του πελάτη αλλά και της WebWave. To παρόν συμβόλαιο επίσης παύει να ισχύει στην περίπτωση που ο πελάτης ή οποιοσδήποτε αποκτήσει πρόσβαση στον server μέσω αυτού επιδοθεί σε οποιαδήποτε παράνομη ή καταχρηστική ενέργεια.

14. Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας είναι δυο: ο Κωδικός Εισόδου (Username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (Password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρείτε σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία και στο Control panel. Σας δίνετε η δυνατότητα να μεταβάλλετε τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) όσο συχνά επιθυμείτε. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας είστε εσείς μέσω των ανωτέρω κωδικών και είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητάς του από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας του θα πρέπει να προβείτε στην άμεση ειδοποίηση μας, αλλιώς η WebWave δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

15. Η WebWave με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία θέτετε στη διάθεσή μας με την εγγραφή σας ως μέλος χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκτέλεση των συναλλαγών σας. Όλες οι πληροφορίες κρυπτογραφούνται και φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια.

16. Η WebWave εάν και εφόσον η χρήση που γίνετε από κάποιον πελάτη ξεπερνάει το 10% της συνολικής ισχύoς του server για μεγάλα διαστήματα και προκαλεί προβλήματα στους άλλους πελάτες, έχει το δικαίωμα να διακόψει προσωρινά την υπηρεσία στον πελάτη με αυτό το domain.

Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις, τότε οφείλετε να μην προβείτε στην χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας.